Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

De ISO 9001 is ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes.

De norm is toepasbaar in alle organisaties en projecten.. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.

Managementbureau van der Wouden heeft zich ervaring in het auditeren van kwaliteitssystemen op basis van de ISO 9001 en ISO 19011.  Managementbureau van der Wouden is gecertificeerd leadauditor van kwaliteitssystemen. Op het gebied van auditering is relevante werkervaring bij de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat aanwezig.

Op de webpagina's profiel, referentie en media kunt u nadere informatie vinden over ons bedrijf en de projecten/diensten die wij verricht hebben of waar wij nu mee bezig zijn.
 

SysteemGerichte Contractbeheersing

De overheid heeft een cruciale taak in het voorbereiden en regisseren van grootschalige infrastructurele projecten. Het uitgangspunt is hierbij sinds 1992 “ de markt tenzij…”, wat wil zeggen, de markt wordt ingeschakeld, tenzij blijkt dat dit geen toegevoegde waarde heeft of dat dit niet mogelijk is. De doelen hierbij zijn; het realiseren van innovaties, het behalen van voordelen in tijd, voordelen in geld, een uniforme aanpak, beperking in capaciteit van het ingezette personeel en rechtmatigheid. Door de markt eerder in het proces te betrekken wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de kennis, kunde en expertise van de markt. Rijkswaterstaat wordt hierdoor steeds meer een regisseur op afstand in plaats van een bedenker en toezichthouder. Doordat de kwaliteitsbeheersing hierdoor bij de opdrachtnemer
komt te liggen heeft de overheid systeemgerichte contractbeheersing (SCB) ingevoerd.

SCB richt zich op het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer op basis van de risico’s. Door het
opstellen van een risicodossier wordt er aan de hand van een mix van toetsen op de risicovolle
onderdelen getoetst. De mix van toetsen bestaat uit systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
worden gedaan op basis van de verificatie van de gegevens van de opdrachtnemer. De nadruk
ligt op het proces van vervaardigen. Het uitgangspunt hierbij is dat een goed systeem een goed
product als resultaat heeft.

Managementbureau van der Wouden heeft zich ervaring in het opstellen van risico gestuurde toetsplannen en contractbeheerplannen bij de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

Op de webpagina's profiel, referentie en media kunt u nadere informatie vinden over ons bedrijf en de projecten/diensten die wij verricht hebben of waar wij nu mee bezig zijn.
 

fotofotofoto