IPM-model

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de projecten door de overheid een projectorganisatie ingericht die is gebaseerd op het zogeheten IPM-model (IPM = Integraal Projectmanagement). Hierin worden vijf rollen onderscheiden:

  1. Projectmanager: geeft leiding aan het projectteam en is verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat;
  2. Contractmanager: is verantwoordelijk voor de inkoop en beheersing van de uitvoeringswerkzaamheden;
  3. Technisch Manager: is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project;
  4. Omgevingsmanager: is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving en voert regie over vergunningen, milieu en schadeafhandeling;
  5. Manager projectbeheersing: is verantwoordelijk voor de beheersing van het project waaronder de planning, de financiën, de kwaliteit en het documentenbeheer.

Ervaringen met IPM-rollen

Wij hebben diverse referenties als project-, contract- en technisch manager.

Op de webpagina's profiel, referentie en media kunt u nadere informatie vinden over ons bedrijf en de projecten/diensten die wij verricht hebben of waar wij nu mee bezig zijn.
 

fotofotofoto